WELKOM

Het Gemengd Koor Goirle (GKG) is niet meer weg te denken uit de Goirlese samenleving. GKG verzorgt zelf haar concerten binnen en buiten Goirle. Hierbij streeft zij naar samenwerking met andere muziekgezelschappen om een nog breder publiek te kunnen bereiken. Kwaliteit staat hoog in het vaandel.

Oprichting gemengd koor goirle

Onder de naam Zang na Arbeid werd het koor in het najaar van 1945 opgericht. Nu, na ruim 70 jaar, bestaat het koor uit een 50-tal enthousiaste leden. Zij vormt een afspiegeling van de Goirlese bevolking. In hun verscheidenheid hebben zij hun liefde voor muziek gemeen. Het koor streeft ernaar om een zo breed mogelijk repertoire aan te bieden, waarbij de kwaliteit vooraan staat. De sfeer van het koor kenmerkt zich als ongedwongen en gezellig. We hebben klassieke uitvoeringen gedaan waarin we werken van Mozart, Bach, Händel etc hebben laten horen, maar ook voor Porgy en Bess, West Side story, Missa Criolla, Spaanse Zarzuela’s etc. schrikt het koor niet terug. GKG is geen kerkkoor, maar geeft wel eens acte de présence bij bijzondere kerkelijke gelegenheden. GKG beschikt over een uitgebreid repertoire om een dienst op te luisteren.

Maria Roosen overleden

Heden bereikte ons het droevige bericht dat Maria Roosen op 10 juli, rond 16.00 uur rustig is ingeslapen, nadat ze 9 juli een herseninfarct heeft gehad.
Maria is, samen met haar man Jan, lid geweest van ons koor vanaf de oprichting door haar vader.

We wensen Jan, kinderen en (achter)kleinkinderen heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

De uitvaart is in de kerk St. Jan te Goirle op woensdag 17 juli om elf uur. Wij zullen tijdens de uitvaart de mis zingen.

Slotavond druk bezocht en erg gezellig

Maandag 1 juli hebben we de laatste repetitie voor de zomervakantie gebruikt om onze achterban te laten zien hoe een repetitie bij ons verloopt. Verschillende nummers werden ten gehore gebracht en Gabrielka was weer ouderwets fanatiek. Men kon goed merken dat er tijdens een repetitie van het koor hard gewerkt moet worden, maar dat er ook ruimte is voor plezier. De avond begon met het inzingen. Gabrielka was iets verlaat dus onze voorzitter nam dit op zich. Hij betrok de gasten daarbij, die lieten horen dat er best wel wat talent tussen zat.
Gabrielka deed het later nog dunnetjes over, waarna de repetitie echt begon.

Na het formele gedeelte van de repetitie bedankte onze voorzitter de gasten voor hun aanwezigheid en de inzet. Ook was er nog een superverrassing voor onze penningmeester. Ad van de Bruggen, in 2019 40 jaar lid van het koor, waarvan 37 jaar penningmeester. Een topprestatie! Dit werd beloond met een zilveren speld van de bond KCZB. En passant werd ook Maria van Gestel nog gefeliciteerd. Zij was op deze dag precies 25 jaar lid van ons koor.

Dankzij het mooie weer werd er nog tot in de late uurtjes gezellig gekletst, zowel buiten als binnen. De foto geeft een goede impressie van de sfeer weer.

1 juli openbare repetitie

Traditioneel is onze laatste repetitie voor het zomerreces een openbare repetitie, waarin we de laatst geleerde nummers voor het publiek zingen.

De toegang is gratis, de repetitie vindt plaats bij De Wildacker en vangt aan om 20.15 uur. Jullie zijn allemaal uitgenodigd!

Mei uitstapje 2019

Traditie getrouw vindt ook dit jaar het mei uitstapje plaats en wel op zondag 5 mei.
De weergoden zijn ons goed gezind, het is koud maar droog zodat we via een leuke fietstocht, uitgezet door Ine Geraats, arriveren bij de Sint Caeciliakerk in Berkel-Enschot. Hier worden we gastvrij ontvangen met koffie en thee.
Hierna zingen we de prachtige mis van Reimann met als toegift 'Cum Sancto Spiritus' van Vivaldi. Na afloop zoeken we onze fietsen weer op om naar Hemels Koningsoord in Berkel-schot te gaan waar we genieten van een heerlijke lunch.
Daarna nog even aanleggen bij Zomerlust voor een afzakkertje!

We kijken terug op een geslaagde dag.