Cheque van Rabobank welkom cadeau

Maandag 30 oktober werden we vereerd tijdens onze repetitie door een bezoek van Antoinette Bresson. Zij kwam met een vrolijke boodschap voor ons koor. Doordat veel leden gestemd hadden voor ons koor bracht Antoinette in het kader van de clubkas campagne een dikke cheque van maar liefst € 552,34. Wij zijn de Rabobank erg erkentelijk voor dit ruimhartige cadeau!