WELKOM

Het Gemengd Koor Goirle (GKG) is niet meer weg te denken uit de Goirlese samenleving. GKG verzorgt zelf haar concerten binnen en buiten Goirle. Hierbij streeft zij naar samenwerking met andere muziekgezelschappen om een nog breder publiek te kunnen bereiken. Kwaliteit staat hoog in het vaandel.

Oprichting gemengd koor goirle

Onder de naam Zang na Arbeid werd het koor in het najaar van 1945 opgericht. Nu, na ruim 70 jaar, bestaat het koor uit een 50-tal enthousiaste leden. Zij vormt een afspiegeling van de Goirlese bevolking. In hun verscheidenheid hebben zij hun liefde voor muziek gemeen. Het koor streeft ernaar om een zo breed mogelijk repertoire aan te bieden, waarbij de kwaliteit vooraan staat. De sfeer van het koor kenmerkt zich als ongedwongen en gezellig. We hebben klassieke uitvoeringen gedaan waarin we werken van Mozart, Bach, Händel etc hebben laten horen, maar ook voor Porgy en Bess, West Side story, Missa Criolla, Spaanse Zarzuela’s etc. schrikt het koor niet terug. GKG is geen kerkkoor, maar geeft wel eens acte de présence bij bijzondere kerkelijke gelegenheden. GKG beschikt over een uitgebreid repertoire om een dienst op te luisteren.

Repetitie met Daniël fanego

Maandag 21 maart, op de dag dat de lente officieel begint hadden wij onze workshop met Daniel Fanego.
we hebben keihard geoefend met de verschillende ritmes die de Zuid-Amerikaanse muziek rijk is. Het was een zeer leerzame en prettige repetitie.

Gezocht project zangers

Voor het jubileumconcert, dat gepland staat op 30 oktober 2022 in de grote zaal van CC Jan van Besouw, zoeken wij versterking. Met name mannen en alten zijn van harte welkom.

Je kunt je opgeven door een telefoontje te plegen met onze secretaris, het telefoonnummer staat vermeld in de folder, of door middel van een email bericht via het contactformulier, de knop onder aan de site.

Jan Roosen 75 jaar lid Gemengd Koor

November 1945, we weten het allemaal, de oprichting van het Gemengd Koor Goirle was een feit. Wat we zeker niet mogen vergeten is, dat Jan Roosen zich die avond als eerste lid bij Piet Tra meldde.

Dus, een uniek feit: Jan is net zolang lid als dat het koor oud is!

Deze gelegenheid mogen we niet zomaar voorbij laten gaan. Uiteraard wordt hier ook nog aan gerefereerd als we ons uitgestelde jubileumconcert uitvoeren. Ik heb jan bezocht in zijn knusse huisje (Jan zat al op de uitkijk) en hem een zestal heerlijke en uitzonderlijke Belgische biertjes overhandigd.

We zijn ons bewust van het feit dat het uniek is in Nederland om een lid te hebben dat 75 jaar lid is van een vereniging!

Jan, ook van deze kant: Van harte gefeliciteerd!

Frank en ria bedankt!

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering (ALV) hebben wij afscheid genomen van de bestuursleden Frank van Tongeren en Ria Arts
Frank zou eigenlijk in 2020 gestopt zijn, maar zij is nog even doorgegaan in de Coronatijd. Ria had ook aangegeven om zich niet herkiesbaar te stellen. Zij heeft het momenteel erg druk in haar privé leven.

We willen beiden nogmaals heel hartelijk danken, daarnaast zijn we blij met Gerrie van de Bogaard en Annelies Cloo, die de vacante plaatsen weer innemen.