Gemengd Koor Goirle
Sinds 1945
 

Bijna 80 jaar historie

 

Zestigjarig jubileumconcert
In november 2005 vierde het Gemengd Koor Goirle zijn zestigjarig bestaan met een klinkend programma. Wat niet is veranderd, is dat we als koor een enthousiaste groep mensen blijven die elkaar inspireren en het beste naar boven halen om onze ambities vast te houden. Daardoor lukt het steeds weer om vernieuwend en uitdagend repertoire ten gehore te brengen, en dat met een zo hoog mogelijke kwaliteit. En het mag gezegd: onder leiding van onze jonge dirigent, Richard Meulendijk, is daarin een duidelijke groei bereikt.
Uit het jubileumprogramma:
“In het concert presenteren wij u wereldmuziek (Misa Criolla), komische Spaanse opera (Zarzuela's), en barokmuziek – kerk en wereldlijk (Vivaldi en Händel). Sommige stukken zijn zeer bekend, sommige hier ongehoord. Het koor speelt een prominente rol, maar ook ingehuurde musici en vocale solisten van het conservatorium van Tilburg spelen een grote rol. Tevens hebben we een strijkorkest uit Breda bereid gevonden om ons te komen versterken.
De Spaanse taal is rode draad in het programma voor de pauze en daarom laten wij u iets horen, wat hier in onze regio nog zelden is gedaan. Wij brengen u twee selecties uit Spaanse Zarzuela's. Een Zarzuela is de naam voor een Spaanse vissoep, maar tevens voor de Spaanse komische opera, c.q. operette. Met name aan het eind van de 19e eeuw  zijn de meeste van deze ontstaan. Het zijn Spaanse tegenhangers van de operette's van Johann  Strauss, Jacques Offenbach en Gilbert & Sullivan. Helaas zijn ze weinig de grens overgegaan, want de muziek is heerlijk. Dansant, temperament- en gevoelvol en met gevoel voor theater. U hoort selecties uit twee van de meest populaire Zarzuela's: El Barberillo de Lavapies en La Verbena de la Paloma. Met name de laatste is misschien wel de beste van allen. Echt een muzikaal hoogstandje!
Na de pauze moeten we met z'n allen even de knop omzetten, want dan zoeken we het dichter bij huis. Hoewel... het Gloria van Vivaldi is wereldberoemd en veelgehoord (Live in Goirle nog amper), maar het komt uit Italië. In het begin van de 18e eeuw was Antonio Vivaldi daar een geliefd componist en violist en dat is hij nog steeds”.


Uitvoering samen met de Koninklijke Harmonie ´Oefening en Uitspanning´
21 november 2004 verzorgde het GKG een geslaagde uitvoering samen met de Koninklijke Harmonie ´Oefening en Uitspanning´ uit Goirle in een volle Sint Jan; een unieke samenwerking. Met voor de Pauze: Peer Gynt – suite; dit is een zelf samengestelde suite van delen uit de opera Peer Gynt van Edvard Grieg, waarbij de harmonie samen zal musiceren met het koor en een sopraansoliste. In de suite voor dit concert, die wij zelf hebben samengesteld, zullen een aantal delen uit de reeds bestaande suites door de harmonie ten gehore worden gebracht. Daarnaast zingen we de bekende aria “Solveigs Lied” samen met de sopraan Tamar Niamut. De finale wordt ingezet door het koor, a-cappella: “O Morgenstunde, een soort koraal en dit wordt gevolgd door een wiegenlied van Solveigs voor Peer: slaap zacht en rust in vrede, begeleid door koor en harmonie.Vervolgens nog twee Zuidamerikaanse liederen “En mi viejo San Juan en Te quiero”. En na de pauze volgt de Goirlese premiere van de Misa Criolla van Ariel Ramirez.De hoofdrol is echter weggelegd voor het koor en de solist: Tamar Niamut. Zij zingt als een soort predikant alles voor en zo ontstaat een levendige maar ook integere wisselwerking tussen koor en solist.


Het 50-jarig jubileumconcert
Op 4 november 1995 verzorgde ons koor het 50 jarig jubileum concert.
De uitgevoerde werken waren The Storm, van Joseph Haydn. Johanna Sebus, van Carl Friedrich Zelter en Valse avec choeur, van Georges Bizet. Met als hoogtepunt het West-Europese première stuk Miltons Morgengesang van J.F. Reichardt dit alles m.m.v. het Continuo orkest uit Rotterdam.  De kwaliteit was van een dermate hoog gehalte dat ook hiervan een CD opname is gemaakt.Ook toen heeft ons koor laten zien dat het in de toekomst nog volop bestaansrecht had en nog heeft. Wij kunnen dus vol vertrouwen op de ingeslagen muzikale weg verder gaan.


Internationaal concours te Made
24 mei 1992 was een muzikaal hoogtepunt voor Gemengd Koor Goirle. Met deelneming aan het internationaal concours te Made behaalde ons koor in de Ere afdeling de tweede, waarbij we met slechts een punt  achterbleven op de nummer één van het totale aantal deelnemende koren. Het rapport van de Jury was unaniem in de loftuiting over klankzuivere dynamische uitvoering. Een resultaat dat onze stoutste verwachtingen overtrof.

Het Gemengd Koor Goirle werd 22 november 1945 opgericht onder de naam R.K. Gemengde Zangvereniging “Zang na Arbeid” door de Katholieke Arbeidersbeweging. Zo kort na de Tweede Wereldoorlog, waarin de eigen volkscultuur en het verenigingsleven zozeer verdrukt waren, was er grote behoefte aan en vooral belangstelling voor de culturele herleving. Het werven van leden voor de vereniging was dan ook in het geheel geen probleem.
Als directeur / medeoprichter van de zangvereniging fungeerde de heer Piet Tra. Als muzikaal adviseur trad de heer Jan Jansen op, zelf directeur van het Tilburgse K.A.B.-koor “De Verenigde Zangers”. Om lid te worden van het koor moest het hoofd van het gezin of de persoon in kwestie lid zijn van de K.A.B., maar dat was in die tijd geen probleem. In 1948 kon de secretaris het honderdste koorlid inschrijven, een ledental waar we vandaag de dag met enige verbazing op terugzien. Het eigen kinderkoor uit 1958 werd overgedragen aan de muziekschool. Ook werd de naam in 1958 veranderd in ´Gemengd Koor Goirle´.