1 juli openbare repetitie

Traditioneel is onze laatste repetitie voor het zomerreces een openbare repetitie, waarin we de laatst geleerde nummers voor het publiek zingen.

De toegang is gratis, de repetitie vindt plaats bij De Wildacker en vangt aan om 20.15 uur. Jullie zijn allemaal uitgenodigd!