Maria Roosen overleden

Heden bereikte ons het droevige bericht dat Maria Roosen op 10 juli, rond 16.00 uur rustig is ingeslapen, nadat ze 9 juli een herseninfarct heeft gehad.
Maria is, samen met haar man Jan, lid geweest van ons koor vanaf de oprichting door haar vader.

We wensen Jan, kinderen en (achter)kleinkinderen heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

De uitvaart is in de kerk St. Jan te Goirle op woensdag 17 juli om elf uur. Wij zullen tijdens de uitvaart de mis zingen.