Laatste repetitie voor de vakantie

Traditioneel vindt de laatste repetitie voor de zomervakantie plaats in de vorm van een openbare repetitie. Wij laten wat muziek horen waar we mee bezig zijn om ons eigen te krijgen voor een uitvoering.
Het mooie van zo een repetitie is, dat het koor zich ook kwetsbaar durft op te stellen. Er worden fouten gemaakt, verkeerde noten gezongen etcetera. Alles om de toeschouwers duidelijk te maken hoe een repetitie in zijn werk gaat. Dit jaar hebben we een gedeelte van het jubileumconcert laten horen dat we op 30 oktober gaan uitvoeren.

Onze eigen hoffotograaf Kees van Boxtel heeft er voor gezorgd, dat er ook nog een hele mooie foto gemaakt werd.

Tot slot heeft onze voorzitter Ria, Frank, Gerrie en Clemens C bedankt voor de jaren dat zij het Goirles Belang hebben rondgebracht en daardoor € 2.500,00 extra in de kas hebben gebracht. Uiteraard hoorde er bij het bedankje ook een knabbeltje.

Maria en Gerrie werden nog extra bedankt omdat zij voor deze avond heerlijke hapjes gemaakt hadden.

Fijne vakantie voor u en onze leden. 5 september starten we weer met onze eerste repetitie. Als u zin heeft om te zingen, bent u van harte welkom.